Blog Innovate UK

Organisations:
Innovate UK
Innovate UK
jonathan-wood-wales-regional-manager

Jonathan Wood

Regional Manager - Wales at Innovate UK. Previously Lead Technologist - Manufacturing and Materials at Innovate UK, with a particular focus on innovation in the process industries and industrial biotechnology.

Should we be eating insects?

There’s a bit of a buzz around entomophagy (eating insects) at the moment.

In the last couple of weeks, you may have seen Bug Farm Foods open a UK first insect protein R&D lab in West Wales and launch VEXo, a meat alternative product made from insect and vegetable protein (featured on Good Morning Britain).

A ddylem ni fod yn bwyta bygiau?

Mae ychydig o gyffro ynghylch bwyta pryfed ar hyn o bryd.

Yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, efallai eich bod wedi gweld Bug Farm Foods yn agor y labordy ymchwil a datblygu protein pryfed cyntaf yn y Deyrnas Unedig yng ngorllewin Cymru, a lansiad VEXo, cynnyrch efelychu cig wedi'i wneud o brotein planhigion a phryfed (ymddangosodd ar Good Morning Britain).

BioCymru 2018

English version below Chwilio am gwcis a wneir o griciaid, amnewidwyr halen a wneir o gynhyrchion gwastraff a logisteg meddygol arloesol? Does dim angen edrych ymhellach na Chymru, wrth gwrs! O Gastell Newydd Emlyn i Wrecsam, trwy Drefynwy, mae arloesi …