Skip to main content

Blog Innovate UK

Organisations:
Innovate UK
Innovate UK

Should we be eating insects?

Posted by: , Posted on: - Categories: Funding, ISCF

There’s a bit of a buzz around entomophagy (eating insects) at the moment.

In the last couple of weeks, you may have seen Bug Farm Foods open a UK first insect protein R&D lab in West Wales and launch VEXo, a meat alternative product made from insect and vegetable protein (featured on Good Morning Britain).

A ddylem ni fod yn bwyta bygiau?

Posted by: , Posted on: - Categories: Funding, ISCF

Mae ychydig o gyffro ynghylch bwyta pryfed ar hyn o bryd.

Yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, efallai eich bod wedi gweld Bug Farm Foods yn agor y labordy ymchwil a datblygu protein pryfed cyntaf yn y Deyrnas Unedig yng ngorllewin Cymru, a lansiad VEXo, cynnyrch efelychu cig wedi'i wneud o brotein planhigion a phryfed (ymddangosodd ar Good Morning Britain).